0

บริษัท เซนต์ บิวตี้ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด

โรงงานที่ได้รับมาตรฐาน  GMP, ISO 9001: 2015 

คณผู้บริหารและทีมงานพนักงานทุกคน ได้ตั้งปณิธานใว้ว่าจะนำสมุนไพรไทยไปสู่การผลิตสินค้าออกมาเป็นผลิตภัณฑ์

ที่ผู้บริโภคได้ใช้อย่างมั่นใจและมีคุณภาพ

นอกจากนี้ บริษัท ยังมีความรู้ด้านสมุนไพรเป็นอย่างดี เพื่อคุณภาพที่ดีของผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่งผลให้ผู้บริโภคได้ใช้อย่างมั่นใจ

ใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรแท้ๆ

ลดการใช้สารเคมีและสารปรุงแต่ง

ได้รับการรับรองจากงานวิจัย