×
×

0

0

About Us
เกี่ยวกับเรา
บริษัท เซนต์บิวตี้คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
 
ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2549 
นับจากวันนั้นมาเป็นเวลา 13 ปีแล้วที่ บริษัท ได้พัฒนาเครื่องสำอางแนวสมุนไพร
จนเป็นที่ยอมรับในตลาดโดยทั่วไปและยังมี บริษัท ในเครืออีก 1 บริษัท คือ 
บริษัท ไบโอเวย์เนเจอรัล (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรโดยเฉพาะ)
 ด้วยปณิธานที่ตั้งเอาไว้ว่าจะก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่งในการผลิตเครื่องสำอางแนวสมุนไพรในระดับโลก 
ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมได้มาต่อยอดมาทำเป็นธุรกิจโดยเอาวิชาความรู้ทางเวชสำอางและเพทย์แผนไทย
ที่ผู้บริหารหลายท่านได้ทำการศึกษาค้นคว้าเป็นเวลานานจนมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ


      


บริษัท ได้ผลิตสินค้าต่าง ๆ เข้าสู่ตลาดมากมายมีความหลากหลาย 
เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกใช้ตามความต้องการได้อย่างเหมาะสม 
และ บริษัท ได้เน้นการผลิตที่ใช้สมุนไพรแท้ๆลดการใช้สารเคมีและสารแต่งแต่ง 
รับเป็นสมุนไพรสกัดได้รับงานวิจัยร่วมกับการทดลองที่เป็นรูปธรรมที่ตรวจสอบได้
 นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ได้รับการประกาศจากกระทรวงสิทธิบัตรเลขจดแจ้งและทำการตรวจสอบเครื่องมือ 
วิธีใช้ในการผลิตและนำวิชาการทางด้านการพัฒนาโรงงานเข้ามาสู่ บริษัท
 ทำให้เกิดความทันสมัยในการตรวจสอบความปลอดภัยโดยเทคโนโลยีระบบ GMP เข้ามา 
ซึงระบบ GMP เป็นมาตรฐานในการผลิตเครื่องสำอางสากลระดับโลก

      
   
×

ติดต่อ