0

About Us

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เซนต์บิวตี้คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด

 

ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2549 

นับจากวันนั้นมาเป็นเวลา 14 ปีแล้วที่ บริษัท ได้พัฒนาเครื่องสำอางแนวสมุนไพร

จนเป็นที่ยอมรับในตลาดโดยทั่วไปและยังมี บริษัท ในเครืออีก 1 บริษัท คือ 

บริษัท ไบโอเวย์เนเจอรัล (ประเทศไทย) จำกัด (ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรโดยเฉพาะ)

 ด้วยปณิธานที่ตั้งเอาไว้ว่าจะก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่งในการผลิตเครื่องสำอางแนวสมุนไพรในระดับโลก 

ด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมได้มาต่อยอดมาทำเป็นธุรกิจโดยเอาวิชาความรู้ทางเวชสำอางและเพทย์แผนไทย

ที่ผู้บริหารหลายท่านได้ทำการศึกษาค้นคว้าเป็นเวลานานจนมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

บริษัท ได้ผลิตสินค้าต่าง ๆ เข้าสู่ตลาดมากมายมีความหลากหลาย 

เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกใช้ตามความต้องการได้อย่างเหมาะสม 

และ บริษัท ได้เน้นการผลิตที่ใช้สมุนไพรแท้ๆลดการใช้สารเคมีและสารแต่งแต่ง 

รับเป็นสมุนไพรสกัดได้รับงานวิจัยร่วมกับการทดลองที่เป็นรูปธรรมที่ตรวจสอบได้

 นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ได้รับการประกาศจากกระทรวงสิทธิบัตรเลขจดแจ้งและทำการตรวจสอบเครื่องมือ 

วิธีใช้ในการผลิตและนำวิชาการทางด้านการพัฒนาโรงงานเข้ามาสู่ บริษัท

 ทำให้เกิดความทันสมัยในการตรวจสอบความปลอดภัยโดยเทคโนโลยีระบบ GMP เข้ามา 

ซึงระบบ GMP เป็นมาตรฐานในการผลิตเครื่องสำอางสากลระดับโลก